MARIE B

– Såhär är det; Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för ett kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.


MARIE A

– Men det är ju bara jag här?

 

Marie A Anna Järvinen
Marie B Iris Smeds
Regi Saga Gärde
Musik Anna Järvinen och Georg Friedrich Händel

Libretto Iris Smeds

 

ALLA SKA DÖ MEN JAG SKA DÖ FÖRST
DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER

2012-09-21
2013-09-07