THE TITS OF DALI

 

i


Still fromThe Average/ Tits of Dal

 

The Tits of Dali är första delen av Iris Smeds nya projekt the Average, ett videoverk i tre kapitel som behandlar medelmåttan och genomsnittet, människan som inte brinner utan som hellre vill suddas ut. I filmerna byggs en mytgestaltning och symbolspråk kring begreppet ”The Average" – vilka bilder och berättelser har genomsnittet? Tillsammans bildar filmerna ett litet epos, medelmåttans egna hjältesaga och urkund. I Tits of Dali behandlas rummet och kroppen och tiden. Det är den mest abstrakta av de tre filmerna och bildar en betraktelser av rumstiden, hur kroppen minns vad den varit med om och hur en förändring av rummet den befinner sig i – av vår samtid även förändrar dess minne, dess historia. Texten kretsar kring kroppens som en ost – om det genomsnittliga avståndet mellan kropp och själ och att vara summan av allt. / Ur utställningstexten till grupputställningen Artistic Terretories på Bohusläns Museeum